خیاروهلو و سیب جلوی شماست. بین این 3 میوه کدام را انتخاب می کنید؟ (تمرکز کنید و جواب را در ذهن خود نگه دارید. حال ویژگیهای شخصیت خود را مطابق جوابتان بیابید)

 .

 .

 .

.

.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 اگر هلو را انتخاب کردید مشخص می شود شما فردی هستید که هلو دوست دارد

 !اگر سیب را انتخاب کردید مشخص می شود شما فردی هستید که سیب دوست دارد!

 اگر خیار را انتخاب کردید مشخص می شود شما فردی هستید که خیار دوست دارد!

/ 2 نظر / 9 بازدید
نازنین

خب اگه هر سه اينارو دوست داشته باشيم چي؟

کیمیا

[قلب] خیلی بی مزه اید [زبان] 1391/8/10 2/9