/ 2 نظر / 11 بازدید
nothing

منو لینکیدی؟! اقا من مشکات خونده میشمريال مشکوة نوشته میشم! :دی درست بنویس دخترم! راستی شما نگفتی چندمی؟ کجایی؟ تهران؟! سمپادی هم هستی دیگه .. چیه سوالیه :دی