فکرشو میکردین این دوتا واقعا باهم دوست باشن؟!خنده

/ 2 نظر / 6 بازدید
نگین

چقدر به هم میان!!! [خنده]

شاهد

[چشمک]قشنگ بود دلنواز جان![گل]به پای هم پیر شن![نیشخند]