مناجات نامه یک دانش اموز تنبل


الهی من انسانی بسیار نحیفم  در کلاس درس بسیار ضعیفم ، اگر چه نزد معلمان  و دانش اموزان خوار و خفیفم...دربیرون کلاس به هر کاری حریفم..پروردگارا سال گذشته تو امتحان خواستم تقلب کنم معلم از را ه رسید.. رنگ از رخسارم پرید..برگه ی امتحانی ام را گرفت و کشید و ان را از هم درید  و چنان کشیده ای به صورتم کشید که برق سه فاز از چشمم پرید و صدای ان را مادرم در خانه شنید...... ای خالق آموزگار و ای سازنده ی مداد و خط کش و پرگار ان چنان هدایتم کن تا این معنی را بدانم که اگر معلم  خودش درس را می داند پس چرا از من می پرسد  و اگر نمی داند پس چرا از دیگران که می دانند نمی پرسد... الهی از مدرسه بسیار دلنتگم گرچه بسیار منگم  اما همیشه با دو ابر قدرت شرق  و غرب یعنی بابا و معلم  در جنگم

/ 1 نظر / 14 بازدید
زهرا

منم دانش اموزم بد نبود ولی خوب باخوندنش خندیدم[چشمک][گل][تایید]