ترول2

 

ترول کلاه قرمزی

 

ترول285185 286988871416185 1298859436 n ترول   نقاشی

 

/ 3 نظر / 18 بازدید
نازنین

خیلی بامزه بودن دلنواز جون حال کردم [گل][ماچ]

آتنای گله گلابه عزیز!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ایول باحال بودولی ی توهین بزرگ توش بود:یعنی چی هنووزاسمه کلاس دومه یکوعوض نکررررررررررردددددددددیییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هان خودت که میدونی هرسال درس خوندن تواین مدرسه معادله یه قرنه +دستت سپرده:لینک دکترعباسی روبه لینکایه مفیدت اضافه نکردیا!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آتنای گله گلابه عزیز!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ایول باحال بودولی ی توهین بزرگ توش بود:یعنی چی هنووزاسمه کلاس دومه یکوعوض نکررررررررررردددددددددیییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هان خودت که میدونی هرسال درس خوندن تواین مدرسه معادله یه قرنه +دستت سپرده:لینک دکترعباسی روبه لینکایه مفیدت اضافه نکردیا!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!