شوخی با شعرا(فوق باحال)

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
لیلی آمد دم در، گفت:«بیا، برق آمد»

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد
بی خبر بود که ما مشترک کیهانیم

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به دستش می دهم کاری که بارآخرش باشد

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
اگر چه له شود،اما شکایتی نکند

تورا که حسن خداداده است و حجله ی بخت
چرا به مهریه کردی شرایطت را سخت؟

چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی غش
مرا فقط نگرانی ز گشت ارشاد است


مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
گقت : دنیا شده پر مشکل این هم روش!


مشترک با حافظ-ناصرفیض

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
امیر

افرین قشنگ بود کاش تو زودتر کشف بشی از ته قلبم ارزو میکنم [چشمک]